கரப்பான் தோல் நோய் எவ்வாறு உருவாகிறது காண இந்த லிங்கை அழுத்தவும் https://youtu.be/WMo…