Ang video na ito ay follow sa naunang video sa fish oil. Sasagutin ni Dr. J ang mga comments para mas maunawaan nyo.

#thejavisons
#fishoil
#healthtips
#Q&A