ให้ไวหยิบโดยพลัน ฟิชออยล์นั้น เลือกแบลคมอร์ส” แบลคมอร์ส โอเดอร์เลส ฟิช ออยล์ 1000 กินง่าย ไร้กลิ่นคาว ผ่านการตรวจสอบปริมาณสารปรอทและตะกั่ว
ให้โอเมก้า-3 300 มิลลิกรัมต่อแคปซูล อย่าแค่ท่องต้องลองกินนะ