மீன் எண்ணைய் மாத்திரை தினமும் சாப்பிடுவதால் ..-Cod liver oil

மீன் எண்ணைய் மாத்திரை தினமும் சாப்பிடுவதால் ..-Cod liver oil

https://youtube.com/watch?v=cuEIhS9n5dgமருத்துவம், சித்த வைத்தியம், பாட்டி வைத்தியம், இயற்கை வைத்தியம், இயற்கை உணவு, health, health tips, health in tamil, tamil health tips, மீன் எண்ணைய் மாத்திரை தினமும் சாப்பிடுவதால் , மீன் எண்ணைய் மாத்திரை தினமும் சாப்பிட்டால்...